SVE KATEGORIJE MENI

Car fashion

Test

Vehicle Health Index Make & Model Reliability Rankings

20.12.2017.
Vehicle Health Index Make & Model Reliability Rankings

Istraživanje sprovedeno na oko 4,2 miliona vozila je pokazalo da se najmanje kvare japanski automobili.

Istraživanje sprovedeno na oko 4,2 miliona vozila je pokazalo da se najmanje kvare japanski automobili. Tačnije, radi se o Vehicle Health Index Make & Model Reliability Rankings studiji koja nastoji da utvrdi učestalost aktivacije signalne Check Engine lampice i prosečne cene popravke kvara koji je njenom aktivacijom signalizovan.

Ukoliko se upali ček endžin lampca najjeftinija popravka je kod Hundai modela

CarMD je objavio da je studija sprovedena na 4,2 miliona vozila proizvedenih od 1996. do 2017. godine, a u periodu od 1. oktobra 2016. do 30. septembra ove godine.

Najniže prosečne troškove ima Mazda 5.

Check Engine lampice se najmanje pale na automobilima iz Acure, Honde i Toyote. Među njima je najpouzdaniji model upravo Honda Civic, a slede dve Toyote, Corolla i Camry. Top 5 zaključuju Mercedes i Mitsubishi.

A model kome se najređe palila lampica je Honda Civic model iz 2013.

Članak možete pogledati: https://www.carmd.com/wp/vehicle-health-index-introduction/2017-carmd-manufacturer-vehicle-rankings/