Opšte je poznato verovanje da kada vidimo da su kazaljke na satu sklopljene, to znači da neko misli na nas – obično pomislimo na neku nama dragu osobu i to izaziva lepe emocije u nama.

Sve to ima veze sa prirodnom potrebom čoveka da voli i bude voljen. Nekada smo kao tinejdžeri išli još i dalje od toga, pa smo još nekim položajima kazaljki dodeljivali značenja – npr. kada su razmaknute pod pravim uglom, to je značilo da nas neko voli, pa su tako kazaljke dobijale još jednu romantičnu primenu koju smo im dodeljivali, osim što pokazuju tačno vreme, što im je i namena.

Međutim, da li ste nekada primetili i razmišljali o tome zašto su na reklamama za satove kazaljke uvek u istom položaju? One gotovo uvek pokazuju isto vreme, tj. 10:10. Razlog se opet oslanja na izazivanje naših pozitivnih emocija, samo u malo “proračunatijem” smislu u ovom slučaju, a ne tako romantičnom, kao što je malopre pomenuto. Razlog je marketinški. Stručnjaci iz Timex-a tvrde da se na taj način najbolje ističe i vidi marka sata, što ima smisla, jer naziv marke obično piše u gornjem delu sata. Međutim, oni tvrde da tu postoji još jedan razlog, a to opet ima veze sa izazivanjem naših emocija. Naime, taj položaj kazaljki veoma podseća na srećnog “smajlija”, što kod kupaca izaziva pozitivne emocije, a samim tim, najverovatnije, i još veću želju da kupe sat.

Idući tom logikom, da li bi trebalo da se osećamo depresivnije kad je, recimo, 8:20 na našim časovnicima, s obzirom da taj položaj kazaljki podseća na tužnog smajlija :-( ? Naravno, to je mala šala, ali možda bi i mi, koji nismo marketinški stručnjaci, trebalo da razmislimo o tome da ne donosimo važne odluke u to vreme, već bi idealno vreme za to bilo oko 10:10 :-) . Svakako, za to će vam biti potreban sat.