Svetski dan deteta, ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra.

Ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila.

Svetski dan deteta je osmišljen da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu.

Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Iz Unicefa poručuju da se, uprkos ogromnom napretku koji je ostvaren za decu od usvajanja Konvencije o pravima deteta 1989. godine, prava miliona dece krše svakoga dana.