Po zakonu o prometu duvana i duvanskih proizvoda svaka prodaja kao i cena proizvoda mora da se objavi u Službenom glasniku. Mi smo, u želji da se pohvalimo da imamo u svom asortimanu jedan od najboljih svetskih duvana, malo požurili i objavili prodaju pre roka. Izvinjavamo se i molimo za još malo strpljenja, koje ćemo nagraditi prigodnim poklonima.