SVE KATEGORIJE MENI

Moj rođak sa sela I knj.

Radoslav Pavlović 510,00 din. /kom 600,00 din. /kom ušteda: 90,00 din.
Izdavač: Beogradska knjiga Šifra: 306933 Dostupno : DA Rok isporuke : 48 sati Obavesti me kada ovaj proizvod pojeftini.

Više informacija, pomoć ili poručivanje:

060/232-51-20

011/331-92-25

Radnim danima od 08h do 16h

BESPLATNA DOSTAVA
za porudžbine iznad 8.000 din

O knjizi: 

Re­kord­na gle­da­nost i po­pu­lar­nost TV serije "Moj ro­đa­k sa se­la" naj­va­žni­je su oce­ne i pri­zna­nje pi­scu Radoslavu Pavloviću za vred­nost uči­nje­nog. Po­ka­za­lo se da vred­no­sti umet­nič­kog ostva­re­nja mo­gu bi­ti u sa­gla­sno­sti sa ti­ra­žom i rej­tin­gom.Po­sle či­ta­nja ovog te­le­vi­zij­skog ro­ma­na sve nam je po­ta­man i sve je u ne­ka­kvom, go­to­vo ide­al­nom, skla­du. Drak­če i Vra­na i svi osta­li li­ko­vi iz bri­ljant­ne te­le­vi­zij­ske se­ri­je ko­ja je bi­la re­kord­no gle­da­na i či­ji se na­sta­vak sa ve­li­kim ne­str­plje­njem iš­če­ku­je, kre­ću se kroz rad­nju ro­ma­na kao ide­al­no sra­sli knji­žev­noj ima­gi­na­ci­ji auto­ra i na­šem za­mi­šlja­nju.

0 Komentara

Ostavite Vaš komentar
Da bi ste ostavili komentar morate biti prijavljeni.

Preporučeni proizvodi

Kuća na jezeru

Kuća na jezeru

1.399,00 din.
799,00 din.
DEFINICIJA LJUBAVI MARIJE ĐONI

DEFINICIJA LJUBAVI MARIJE ĐONI

748,00 din. 880,00 din.