SVE KATEGORIJE MENI

Moj rođak sa sela I knj.

Radoslav Pavlović 510,00 din. /kom 600,00 din. /kom ušteda: 90,00 din.
Izdavač: Beogradska knjiga Šifra: 306933 Dostupno : DA Rok isporuke : 5 radnih dana Obavesti me kada ovaj proizvod pojeftini.

Više informacija, pomoć ili poručivanje:

060/232-51-20

011/331-92-25

Radnim danima od 08h do 16h

BESPLATNA DOSTAVA
za porudžbine iznad 8.000 din

O knjizi: 

Re­kord­na gle­da­nost i po­pu­lar­nost TV serije "Moj ro­đa­k sa se­la" naj­va­žni­je su oce­ne i pri­zna­nje pi­scu Radoslavu Pavloviću za vred­nost uči­nje­nog. Po­ka­za­lo se da vred­no­sti umet­nič­kog ostva­re­nja mo­gu bi­ti u sa­gla­sno­sti sa ti­ra­žom i rej­tin­gom.Po­sle či­ta­nja ovog te­le­vi­zij­skog ro­ma­na sve nam je po­ta­man i sve je u ne­ka­kvom, go­to­vo ide­al­nom, skla­du. Drak­če i Vra­na i svi osta­li li­ko­vi iz bri­ljant­ne te­le­vi­zij­ske se­ri­je ko­ja je bi­la re­kord­no gle­da­na i či­ji se na­sta­vak sa ve­li­kim ne­str­plje­njem iš­če­ku­je, kre­ću se kroz rad­nju ro­ma­na kao ide­al­no sra­sli knji­žev­noj ima­gi­na­ci­ji auto­ra i na­šem za­mi­šlja­nju.

0 Komentara

Ostavite Vaš komentar
Da bi ste ostavili komentar morate biti prijavljeni.

Preporučeni proizvodi

AVIONSKE I DRUGE PRIČE

AVIONSKE I DRUGE PRIČE

655,00 din. 770,00 din.
399,00 din.

Nesporazum u Moskvi

Simon i Sart - dugo čuvana priča koja je tek sad objavljena zbog aluzija na vezu ova dva čuvena pisca.

STRADANJA DUŠE I

STRADANJA DUŠE I

799,00 din. 999,00 din.